Liên hệ

Vườn Cây Việt Nam

  • Địa chỉ Vườn Ươm 1: Xã Văn Đức – Huyện Văn Giang – Tỉnh Hưng Yên.
  • Địa chỉ vườn ươm 2: Số 5 – Cầu Mai Lĩnh – Phường Biên Giang – Hà Đông – Hà Nội.
  • Hotline 1: 0962 33 6282.
  • Hotline 2: 0986.136.992.
  • vuoncayvietnam24h@gmail.com