Cây Bàng Đài Loan (Bàng Lá Nhỏ)

Liên Hệ

Mua Bán Cây Bàng Đài Loan Công Trình, Cổ thụ đại thụ giá rẻ số lượng lớn trên khắp cả nước. Với đầy đủ kích thước đường kính 5cm -30cm, cao 2-10m

– Tên hay gọi: Bàng Đài Loan.

– Tên khác: Bàng lá nhỏ, Tiểu diệp lãm nhân thụ…

– Tên khoa học: Terminalia mantaly.

– Họ thực vật: Combretaceae (họ Bàng).

– Nguồn gốc: Giống cây đến từ Madagascar cho đến Senegal, Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania, Uganda.

Phân bố rộng tại Việt Nam ở nhiều tỉnh thành 3 miền của Đất Nước Việt Nam.