Cây Hoa Mẫu Đơn (Bông Trang)

Liên Hệ

Mua Bán Cây Hoa Mẫu Đơn (Bông Trang) Đẹp – Nhiều Hoa. Từ cây giống đến những cây hàng trăm năm tuổi. Từ hàng bụi trồng khuôn viên đến hàng thuần chậu.

– Tên hay gọi: Cây Hoa Mẫu Đơn, Cây Mẫu Đơn, Cây trang đỏ.

– Tên khác: Cây bông trang đỏ, hoa trang thái, cây mẫu đơn đỏ, mẫu đơn Thái Lan…

– Tên tiếng anh: Ixora species.

– Tên khoa học: Ixora spp.

– Họ thực vật: Cà phê – Rubiaceae.

– Nguồn gốc: từ Malaysia và các khu vực tại Trung Quốc.

– Phân bố rộng dãi tại Đất Nước Việt Nam và nhiều tỉnh thành 3 miền Việt Nam.