Cây Na (Mãng Cầu Ta)

Liên Hệ

Tên gọi khác: Cây mãng cầu ta
Phân lớp (subclass)‎: ‎Magnoliidae
Chi (genus)‎: ‎Annona
Giới (regnum)‎: ‎Plantae
Bộ (ordo)‎: ‎Magnoliales